Zakończenie Projektu :”Piękna Nasza Polska Cała”

W tym roku szkolnym Nasza grupa brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Właśnie otrzymaliśmy pamiątkowe podziękowania za Nasze działania. Dziękujemy również rodzicom, którzy pomogli w realizacji projektu w nauce zdalnej.