POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Klauzula