Placówki oświatowe

Nasze przedszkole współpracuje z:
przedszkolami:
  • Przedszkole nr 8 w Elblągu,
  • Przedszkole nr 3 w Elblągu,
  • Przedszkole nr 15 w Elblągu,
  • Przedszkole nr 31 w Elblągu,
  • Przedszkole nr 34 w Elblągu
  • Przedszkole przy SOSW nr 2 w Elblągu
szkołami podstawowymi:
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu,
  • Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu,
  • Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
Młodzieżowym Domem Kultury w Elblągu