KOLEJNE ZADANIA PROJEKTU „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”