Kadra

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dyrektor: Anna Dulczewska

Wicedyrektor: Agata Kowalczyk

Grupa I „Wróbelki”

Monika Ebertowska – nauczyciel

Ewa Piotrzkowska – nauczyciel

Marzena Tarka – woźna

Grupa II „Misiaki”

Bożena Grzymowicz – nauczyciel

Iwona Potera – nauczyciel

Dorota Stępkowska – woźna

Grupa III „Smerfy”

Ewa Bartosek – nauczyciel

Iwona Grzybowska – nauczyciel

Katarzyna Chorążyczewska – woźna

Grupa IV „Sówki”

Patrycja Ignaciuk – nauczyciel

Agata Kowalczyk – nauczyciel

Ewa Stawska – woźna

Grupa V „Biedroneczki”

Anna Ptaszyńska – nauczyciel

Iwona Ścibor-Korbela – nauczyciel

Beata Sierzputowska – woźna

Grupa VI „Myszki”

Anna Jadzińska – nauczyciel

Natalia Ostrowska- nauczyciel

Janina Pajor – woźna

Główna Księgowa – Grażyna Polak

Intendent – Iwona Wojtakowska

Kucharze – Maciej Drankiewicz, Dorota Koprowska

Konserwator – Ryszard Tarka