Przedszkole 26 w Elblągu

DNI ADAPTACYJNE W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH

27 DO 29 SIERPNIA OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 11.00

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW!!!

 

Prosimy o zabranie obuwia zmiennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptacja dziecka do przedszkola

 

Zbliża się wrzesień, czyli czas ogromnego wyzwania dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Adaptacja dziecka (i ich rodziców) do przedszkola to proces bardzo skomplikowany i często długi. Nie można przecenić roli, jaką odgrywa i będzie odgrywać pierwszy kontakt dziecka z przedszkolem. Start przedszkolny, czyli pierwsze szersze kontakty społeczne mają wpływ na rozwój dziecka, na jego budowanie poczucia własnej wartości oraz na kształtowanie się postawy społecznej, mogą też mieć wpływ na jego późniejsze kontakty zarówno z innymi dziećmi jak również z osobami dorosłymi. Znacząco też wpływa na ukształtowanie jego zachowań emocjonalnych w pierwszym okresie bycia przedszkolakiem, ale może mieć też znaczenie i w okresie późniejszym.

CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY W ZAKŁADCE ADAPTACJA DZIECKA

W PRZEDSZKOLU.

 Adaptacja do przedszkola dotyczy nie tylko dziecka,

ale także jego rodziny.

 

Tworząc odpowiednie warunki dla adaptacji najmłodszych dzieci,

ułatwiamy w znaczny sposób ten proces również ich rodzicom.

 

 

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 ZOSTANIE UTWORZONA ZAKŁADKA Z WSZELKIMI INFORMACJI NA TEMAT ADAPTACJI .